Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कन्चनपुर

कञ्चनपुर

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कन्चनपुर

कञ्चनपुर


 • स‌ंविधान दिवस २०७७ को अबसरमा आयोजित कार्यक्रम


 • स‌ंविधान दिवस २०७७ को अबसरमा आयोजित कार्यक्रम


 • स‌ंविधान दिवस २०७७ को अबसरमा आयोजित कार्यक्रममा दिप प्रज्वलन गर्नुहुदै प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्यु


 • स‌ंविधान दिवस २०७७ को अबसरमा आयोजित कार्यक्रममा दिप प्रज्वलन गर्नुहुदै प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्यु


 • स‌ंविधान दिवस २०७७ को अबसरमा आयोजित कार्यक्रम


 • स‌ंविधान दिवस २०७७ को अबसरमा आयोजित कार्यक्रम


 • स‌ंविधान दिवस २०७७ को अबसरमा आयोजित कार्यक्रम


 • स‌ंविधान दिवस २०७७ को अबसरमा आयोजित कार्यक्रम


 • स‌ंविधान दिवस २०७७ को अबसरमा आयोजित कार्यक्रम


 • स‌ंविधान दिवस २०७७ को अबसरमा आयोजित कार्यक्रम


 • स‌ंविधान दिवस २०७७ को अबसरमा आयोजित कार्यक्रम


 • स‌ंविधान दिवस २०७७ को अबसरमा आयोजित कार्यक्रम


 • स‌ंविधान दिवस २०७७ को अबसरमा आयोजित कार्यक्रम


 • स‌ंविधान दिवस २०७७ को अबसरमा आयोजित कार्यक्रम


 • स‌ंविधान दिवस २०७७ को अबसरमा आयोजित कार्यक्रम


 • स‌ंविधान दिवस २०७७ को अबसरमा आयोजित कार्यक्रम


 • स‌ंविधान दिवस २०७७ को अबसरमा आयोजित कार्यक्रम


 • स‌ंविधान दिवस २०७७ को अबसरमा आयोजित कार्यक्रम


 • स‌ंविधान दिवस २०७७ को अबसरमा आयोजित कार्यक्रम

रामकुमार महतो (9858737777)
रामकुमार महतो (9858737777)

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

अशोक कुमार भण्डारी (9858775666)
अशोक कुमार भण्डारी (9858775666)

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी

उद्धव सिंह कार्की (9848824640)
उद्धव सिंह कार्की (9848824640)

प्रशासकीय अधिकृत

कृष्णानन्द जाेशी
कृष्णानन्द जाेशी

प्रशासकीय अधिकृत (सूचना अधिकारी)
9858784826

पदम राज भट्ट (9848977057)
पदम राज भट्ट (9848977057)

प्रशासकीय अधिकृत