Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कन्चनपुर

कञ्चनपुर

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कन्चनपुर

कञ्चनपुर

कर्मचारी विवरण

सी.नं तस्बिर नाम पद ठेगाना महाशाखा/शाखा सम्पर्क
1 रामकुमार महतो रामकुमार महतो प्रमुख जिल्ला अधिकारी 9858737777
rkmahato7@gmail.com
2 अशोक कुमार भण्डारी अशोक कुमार भण्डारी सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी 9858775666
ashokbhandari2010@gmail.com
3 कृष्णानन्द जाेशी कृष्णानन्द जाेशी प्रशासकीय अधिकृत प्रशासन शाखा 9847509957
4 खगेन्द्र भारती खगेन्द्र भारती प्रशासकीय अधिकृत प्रशासन शाखा 9841963896
khagendra00591@gmail.com
5 पदम राज भट्ट पदम राज भट्ट नायब सुब्बा मुद्दा शाखा 9848725509
6 मान बहादुर बोहरा मान बहादुर बोहरा नायब सुब्बा नागरिकता शाखा 9848808120
7 भाष्कर दत्त भट्ट भाष्कर दत्त भट्ट नायब सुब्बा प्रशासन शाखा 9848741976
8 मञ्जु बिष्ट मञ्जु बिष्ट नायब सुब्बा राहदानी शाखा
9 दिपीका बिष्ट दिपीका बिष्ट नायब सुब्बा राहदानी शाखा
10 गाेपाल सि‌ंह पुजारा गाेपाल सि‌ंह पुजारा नायब सुब्बा नागरिकता शाखा 9848750136
11 आरती जोशी आरती जोशी नायब सुब्बा नागरिकता शाखा
12 राजेन्द्र प्रसाद जाेशी राजेन्द्र प्रसाद जाेशी कम्प्यूटर अपरेटर कम्प्युटर शाखा 9865635384
rajendrajoshi653@gmail.com
13 लाेकेन्द्र कुमार हमाल लाेकेन्द्र कुमार हमाल खरिदार नागरिकता शाखा 9848404097
14 महेश्वरी जोशी महेश्वरी जोशी खरिदार मुद्दा शाखा
15 टंक बहादुर दियाल टंक बहादुर दियाल हलुका सवारी चालक 9848722743
16 उमाकान्त रिजाल उमाकान्त रिजाल कार्यालय सहयोगी 9848720375
17 - -
18 daokanchanpur daokanchanpur
daokanchanpur@moha.gov.np
19 Chandra Kumari Bist Chandra Kumari Bist