Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कन्चनपुर

कञ्चनपुर

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कन्चनपुर

कञ्चनपुर

उत्पादनशिल उद्योगलाई आवश्यक पर्ने विदेशी श्रमिक ल्याउने निवेदनको ढाँचा ।

2 महिना अगाडी

2077-07-26


Attached Files