Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कन्चनपुर

कञ्चनपुर

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कन्चनपुर

कञ्चनपुर

रामकुमार महतो (9858737777)

  • रामकुमार महतो (9858737777)

रामकुमार महतो (9858737777)


रामकुमार महतो (9858737777)
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

पद प्रमुख जिल्ला अधिकारी
श्रेणी रा.प. प्रथम श्रेणी
इमेल rkmahato7@gmail.com
सम्पर्क 9858737777
ठेगाना मिथिला 2, धनुषा
बहाल मिति २०७७ भाद्र २४