Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कन्चनपुर

कञ्चनपुर

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कन्चनपुर

कञ्चनपुर

पदम राज भट्ट (9848977057)


पदम राज भट्ट (9848977057)


पदम राज भट्ट (9848977057)
प्रशासकीय अधिकृत

शाखा नागरिकता शाखा
पद प्रशासकीय अधिकृत
श्रेणी रा.प. तृतीय
इमेल bhatt.padamraj48@gmail.com
सम्पर्क 9848977057
ठेगाना Bhimdatt 9, कन्चनपुर
बहाल मिति २०७७ माघ २६