Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कन्चनपुर

कञ्चनपुर

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कन्चनपुर

कञ्चनपुर

कृष्णानन्द जाेशी


कृष्णानन्द जाेशी


कृष्णानन्द जाेशी
प्रशासकीय अधिकृत

शाखा प्रशासन शाखा
पद प्रशासकीय अधिकृत
श्रेणी रा.प. तृतीय
सम्पर्क 9858784826
ठेगाना भिमदत्त 8, कन्चनपुर
बहाल मिति २०७६ माघ २४