Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कन्चनपुर

कञ्चनपुर

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कन्चनपुर

कञ्चनपुर

खगेन्द्र भारती


खगेन्द्र भारती


खगेन्द्र भारती
प्रशासकीय अधिकृत

शाखा प्रशासन शाखा
पद प्रशासकीय अधिकृत
श्रेणी रा.प. तृतीय
इमेल khagendra00591@gmail.com
सम्पर्क 9841963896
ठेगाना Bhageshwor 2, डडेलधुरा
बहाल मिति २०७६ पुष १