Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कन्चनपुर

कञ्चनपुर

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कन्चनपुर

कञ्चनपुर

कल्पना भट्ट


कल्पना भट्ट


कल्पना भट्ट
प्रशासकीय अधिकृत

शाखा नागरिकता शाखा
पद प्रशासकीय अधिकृत
श्रेणी रा.प. तृतीय
ठेगाना भीमदत्त नगरपालिका-१८ कञ्चनपुरBhimdatt 18, कन्चनपुर
बहाल मिति N/A