Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कन्चनपुर

कञ्चनपुर

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कन्चनपुर

कञ्चनपुर

अशोक कुमार भण्डारी (9858775666)

  • अशोक कुमार भण्डारी (9858775666)

अशोक कुमार भण्डारी (9858775666)


अशोक कुमार भण्डारी (9858775666)
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी

पद सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी
श्रेणी रा.प.द्वितीय
इमेल ashokbhandari2010@gmail.com
सम्पर्क 9858775666
ठेगाना Bhimdatt कन्चनपुर
बहाल मिति २०७७ कार्तिक ३