Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कन्चनपुर

कञ्चनपुर

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

कल्पना भट्ट


कल्पना भट्ट


कल्पना भट्ट
सुचना सुन्ने अधिकारी

सूचना अधिकारी
शाखा प्रसाशन शाखा
पद सुचना सुन्ने अधिकारी
श्रेणी रा.प. तृतीय
ठेगाना भीमदत्त नगरपालिका-१८ कञ्चनपुरBhimdatt 18, कन्चनपुर
बहाल मिति N/A